Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zubná ambulancia Lozorno oznamuje svojím pacientom, že   od 27. apríla  do  30. apríla t.j. celý budúci týždeň nebude ordinovať.

Zastupuje doktorka Veselá nasledovne:

Pondelok 27. apríla  v Zohore v čase od 10 :00 do 12.00 hodiny
            Utorok 28. apríla vo Vysokej pri Morave v čase od 8.00 do 10.00 hodiny
 Streda a štvrtok 29. a 30. apríla v Zohore od 8:00 do 10:00 hodiny
Obecný úrad pripomína občanom , ktorí uhradili poplatok za smetnú nádobu  šekom alebo prevodom , aby si prišli prevziať  NÁLEPKU  na smetnú nádobu a to počas stránkových dní pondelok, stredu a piatok.
Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade vyberáme daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad v hotovosti  na rok 2015,  počas stránkových dní :

Pondelok   od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od  12:30 hod. do 15:30 hod.,

Streda        od 8:00 hod. do 11:30 hod.  a od 12:30 hod. do 16:30 hod.,

Piatok        od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.

 


 


 

 

 

 


 

Nariadenie na vykonanie  povinnej celoplošnej jarnej deratizácie  - regulácie živočíšnych škodcov   na území  obce Jablonové

Obec Jablonové v zmysle §4 ods. 3 písmeno  g/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v spojení s §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie pre Obec Jablonové

NARIAĎUJE

Vykonanie povinnej deratizácie  v období od 01.04.2015  do15.05.2015  na území obce a to hlavne verejných priestranstvách, zariadeniach spoločného stravovania u prevádzkovateľov obchodov, stánkov, v prevádzkových a administratívnych budovách, predškolských, školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, kanalizačných a kolektorových rozvodoch,  areáloch určených na podnikanie. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Vyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a po jej ukončení túto skutočnosť neodkladne ohlásili na obecný úrad a dokladovali ju kópiou protokolu, ktorý vystaví firma vykonávajúca deratizačný, dezinsekčný zásah.

Pre výkon uvedených prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, pred zásahom zabezpečiť ich riadne vyčistenie vrátane zberu a likvidácie odpadu, dodržiavať bezpečnostné predpisy.

 


 

dnes je: 5.5.2015

meniny má: Lesia, Lesana

webygroup

1071539

4.5.2015
Úvodná stránka