Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
 

 


21. – 26. 10. 2015  prebehne    jesenný  zber veľkoobjemového odpadu.   

Systém zberu :

- 21.10. 2015  v doobedňajších hodinách – pristavenie 4 kontajnerov,

- 23.10.2015   vývoz naplnených kontajnerov a opätovné pristavenie,

- 26.10. 2015  ukončenie zberu a odvoz kontajnerov v dopoludňajších hodinách.

Touto cestou  prosíme občanov aby do pristavených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad , elektrospotrebiče a bežný komunálny odpad.
Preventívna celoplošná    deratizácia na   území  obce Jablonové

Obec Jablonové v zmysle §4 ods. 3 písmeno  g/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v spojení s §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie

NARIAĎUJE

Vykonanie povinnej deratizácie  v období od 01.10.2015  do 15.11.2015  na území obce a to hlavne verejných priestranstvách, zariadeniach spoločného stravovania u prevádzkovateľov obchodov, stánkov, v prevádzkových a administratívnych budovách, predškolských, školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, kanalizačných a kolektorových rozvodoch,  areáloch určených na podnikanie. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Vyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a po jej ukončení túto skutočnosť neodkladne ohlásili na obecný úrad a dokladovali ju kópiou protokolu, ktorý vystaví firma vykonávajúca deratizačný, dezinsekčný zásah.

Pre výkon uvedených prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, pred zásahom zabezpečiť ich riadne vyčistenie vrátane zberu a likvidácie odpadu, dodržiavať bezpečnostné predpiy.

                                                                                 
Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu  získate   na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky

www.mosr.sk 

 


 

dnes je: 13.10.2015

meniny má: Koloman

webygroup

1443904

13.10.2015
Úvodná stránka