Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

BEACH VOLEJBAL - JABLONOVE OPEN 2017

beach2017.jpg

Beach volejbal - Jablonové open 2017

 

V sobotu 29.7.2017 sa bude v našom športovom areáli konať 6. ročník beach volejbalového turnaja Jablonové - open 2017.

Základnou propozíciou je zloženie tímov. Každý tím musí mať 3 hráčov a z toho aspoň jednu ženu. Hrať sa bude na 2 víťazné sety.

Prihlasovanie tímov bude do 28.7.2017, 12:00 na FB Obce Jablonové, alebo mailom na starosta@obecjablonove.sk , kde treba uviesť mená hráčov a názov tímu.

Štartovné je 9 EUR na tím.

Registrácia bude od 9:30-9:45.

Občerstvenie zabezpečené.


  Víkendový vlak 

Od 29. apríla do 1. októbra  v soboty a nedele tohto roka začne  s podporou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) po viac než 14 rokoch opäť premávať  vlak do záhorskej obce Plavecké Podhradie.

Sezónny vláčik je  priamym pokračovaním osobných vlakov Záhorská Ves – Zohor, kde už v súčasnosti je zabezpečená osobná doprava. V Zohore bude možné prestúpiť na osobné vlaky z Bratislavy. Okrem miest na sedenie povezú vlaky aj cyklovozeň na prepravu bicyklov. Spoje  budú zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, takže cestujúci v nich využijú aj prestupné lístky na prímestské autobusy a bratislavskú MHD. Zároveň v nich budú k dispozícii všetky zľavy ZSSK vrátane bezplatnej prepravy. 


 

Cestovný poriadok


 

Stála služba vo veci výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy-"vtáčej chrípky"   u hydiny  a iného voľne žijúceho vtáctva na území SR - tel: 02/ 4341 1190,   02/ 4859 3000.

Pohotovostné mobilné čísla:  0915 983 755, 0911 900 380, 0905 897 609.

RVPS Senec, Svätoplukova 50, Senec, tel: 02/4592 6213,  Riaditel.SC@svps.sk

RVPS Bratislava - mesto, Polianky 8, Bratislava, tel.:02/ 6446 1209,  Riaditel.BA@svps.sk

 
 

Obec  Jablonové podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a  drobný stavebný odpad  a  zákona č. 563/2009 Z. z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov spravuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za  nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na základe zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Obec  Jablonové eviduje, registruje daňové subjekty, vykonáva daňové konanie, daňovú kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.

Najväčší podiel na nepriaznivej situácii vo výbere daní a poplatkov v správe správcu daní a poplatkov majú daňoví neplatiči, ktorí si aj opakovane niekoľko rokov neplnia daňovú povinnosť voči správcovi daní a poplatkov.

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

- u fyzickej osoby (občana)              160,00 EUR

- u fyzickej osoby – podnikateľa     160,00 EUR

- u právnickej osoby                       1600,00  EUR

je vypracovaný na účely zverejnenia, na ktorý obec oprávňuje odsek 2, § 52, zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov je jednou z možností dosiahnuť čiastočné zníženie, prípadne odstránenie daňových nedoplatkov. V prípade uhradenia daňového nedoplatku, bude daňový dlžník zo zoznamu neplatičov vymazaný.

Obec Jablonové upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinná vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € v exekučnom konaní.

Zároveň vyzývame aj tých daňových dlžníkov, ktorých dlžná suma k 31.12.2016 nepresiahla sumu 160,- €  k úhrade svojho daňového nedoplatku  aby tak predišli vymáhaniu v exekučnom konaní. O výške nedoplatku a spôsobe úhrady sa môžete informovať osobne na Obecnom úrade Jablonové v čase úradných hodín alebo na tel. č. 034/7787132.

 

 


 

Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu  získate   na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky

www.mosr.sk
 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 27.7.2017

meniny má: Božena

webygroup

Úvodná stránka