Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

BRIGÁDA ČISTÝ CHOTÁR

BRIGÁDA ČISTÝ CHOTÁR

Vážení priatelia prírody,

obec Jablonové v spolupráci s miestnym poľovným združením Brezina a Základnou školou organizuje túto sobotu 28.3.2015 tradičnú brigádu na vyčistenie nášho chotára.

Zraz brigádnikov a dobrovoľníkov bude o 9:00 pri obecnom úrade. Obec zabezpečuje mechy, rukavice a občerstvenie. Odhadovaný čas ukončenia brigády je o 12:00 obedom v reštaurácii u Melónka.

Pozývame všetkých, ktorým záleží na našej prírode.

OcÚ, PZ Brezina, ZŠ Jablonové

 


 


 

Nariadenie na vykonanie  povinnej celoplošnej jarnej deratizácie  - regulácie živočíšnych škodcov   na území  obce Jablonové

Obec Jablonové v zmysle §4 ods. 3 písmeno  g/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v spojení s §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vykonaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie pre Obec Jablonové

NARIAĎUJE

Vykonanie povinnej deratizácie  v období od 01.04.2015  do15.05.2015  na území obce a to hlavne verejných priestranstvách, zariadeniach spoločného stravovania u prevádzkovateľov obchodov, stánkov, v prevádzkových a administratívnych budovách, predškolských, školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, kanalizačných a kolektorových rozvodoch,  areáloch určených na podnikanie. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Vyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a po jej ukončení túto skutočnosť neodkladne ohlásili na obecný úrad a dokladovali ju kópiou protokolu, ktorý vystaví firma vykonávajúca deratizačný, dezinsekčný zásah.

Pre výkon uvedených prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, pred zásahom zabezpečiť ich riadne vyčistenie vrátane zberu a likvidácie odpadu, dodržiavať bezpečnostné predpisy.
Upozornenie  pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU

v  ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení  a pod vedením maximálne do výšky 3m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia.

Ak sa stromy, kríky priblížia k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia , a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, res. užívateľovi pozemku zo zákona  č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie pre Vaše odberné miesto.
 


 

Projekt BECEP

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav

webygroup

1010361

29.3.2015
Úvodná stránka