Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Voľby do orgánov samosprávy obcí
 

Obecný úrad Jablonové oznamuje, že zoznam voličov je k nahliadnutiu  počas stránkových hodín u pani Janky Barákovej,

 

  • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
  • Uznesením Obecného zastupiteľstva Jablonové č.389/07/18 zo dňa 2.7.2018 určuje sa rozsah výkonu funkcie starostu  obce Jablonové  na plný úväzok na funkčné obdobie rokov 2018-2022.
  • Uznesením Obecného zastupiteľstva Jablonové č.388/07/18 zo dňa 2.7.2018  bol určený jeden volebný obvod, do ktorého bude volených 9 poslancov Obecného zastupiteľstva Jablonové.
  • V Obci Jablonové  je určený jeden volebný okrsok – v budove Dom kultúry Jablonové, 900 54 Jablonové 197.
  • Sídlom miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je Obecný úrad Jablonové, 900 54 Jablonové 197.
  • Zapisovateľkou miestnej a okrskovej volebnej komisie bola menovaná pani  Irena Fodorová kontakt:  tel. číslo: 034/7787132, 0910 748 103, e-mailmatrika.jablonove@rmail.sk, adresa:  Obecný úrad Jablonové,  900 54 Jablonové 197.Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informácia pre voliča
Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIE a KOALÍCIE

INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV 


Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

webygroup

Úvodná stránka