Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jednoduché pozemkové úpravy

Kontakt na spracovateľa TEKDAN spol. s r.o.(www.tekdan.sk)

mobil : 0902 726163,  e-mail:  ppu22@mail.telekom.sk 
 


 

Jednoduché pozemkové úpravy v obci Jablonové

 
   V obci Jablonové boli povolené jednoduché pozemkové úpravy rozhodnutím Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor č.OÚ-MA-PLO/2017/539/310/Ze zo dňa 13.9.2017. Dôvodom sú podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích pomeroch (§2 ods.1 písmeno b) zákona č.330/1991Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon).

     Vzhľadom na veľkú rozdrobenosť pozemkov, potrebu usporiadania pozemkov a vlastníckych pomerov v danej lokalite je cieľom vypracovania projektu pozemkových úprav racionálne a efektívne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva.

 

     Žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav podal AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.. spracovateľom jednoduchých pozemkových úprav je geodetická spoločnosť TEKDAN spol. s r.o. zastúpená zodpovedným projektantom Ing.Irenou Hurníkovou.

 

Kontakt na spracovateľa TEKDAN spol. s r.o.:

mobil 0902 726163,

e-mail: ppu22@mail.telekom.sk

www.tekdan.sk

 

     Predmetom riešenia sú extravilánové pozemky v západnej časti katastrálneho územia o výmere 552ha – ide o tzv. obvod jednoduchých pozemkových úprav (vid. grafické zobrazenie Obvod JPU).

 

 

    Ide o časovo náročný proces, pričom celková dĺžka trvania sa odhaduje na dva roky. Spracovanie je rozdelené na etapy a pod etapy, ktoré na seba nadväzujú.

 

Obvod projektu JPU a orientačný harmonogram prác v súboroch zverejnených nižšie

 

 


 

Súvisiace dokumenty

Zápisnica_ JPU_11_1_18.pdf(1.6 MB)Zápisnica_ JPU_11_1_18.pdf
Stanovy_JPU.pdf(1.6 MB)Stanovy_JPU.pdf

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka