Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Jablonové » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 51-100 z 166
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
121527 08U01Environemtálny fondPoskytnutie podpory z fondu formou dotácieČistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 200 000,00 €nestanovenýnestanovený
17/144/16131000048Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenaVecné bremeno na pracely 1091/3 a 1092/10,00 €28.4.2017nestanovený
201/07-734HUMANA People to People Slovakia o.z.Zmluva o spolupráci Zber a odvoz použitého šatstva0,00 €13.7.2017nestanovený
2017/6/2DHI Slovakia, s.r.o., Hattalova 12, 83103 BAZmluva o dielo - projektová dokumentácia na stavebné povolenieProjekt protipovodňovej ochrany - projektová dokumentácia na stavebné povolenie33 000,00 €24.6.2017nestanovený
2017/6/1DHI Slovakia, s.r.o., Hattalova 12, 83103 BAZmluva o dielo - protipovodňové opatrenia mimo tokuVypracovanie projektovej dokumetácie - projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov19 800,00 €24.6.2017nestanovený
2017/05-570ESPIK Group s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu likvidácia odpadu 0,00 €1.6.2017nestanovený
2017/04-471AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.Kúpna zmluvaParcela reg. C č. 1501, parcela reg.C č. 1502 100,00 €28.4.2017nestanovený
2017/4-383Marián ČekovskýZmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatiaÚčinkovanie Máriána Čekovského s hodobným doprovodom3 000,00 €30.3.2017nestanovený
2017/03-31ELEKTRO-TOMAKO s.r.o.Zmluva o prenájme Prenájom nebytových priestorov_Viacúčelová budova súp.č. 1971 200,00 €31.3.2017nestanovený
259/02/17Milan Pernecký, 900 54 Jablonové 531Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéné na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky5 950,00 €13.3.2017nestanovený
2017/1-85PhDr. Renáta Fialová, MPHKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 1586, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky7 980,00 €14.2.2017nestanovený
12/CVTISR/2017Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republikyDarovacia zmluvaDarovanie hnuteľného majetku0,00 €20.1.2017nestanovený
PZ00212837_001Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdZabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu0,00 €9.1.2017nestanovený
8093040448ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 BratislavaPoistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu1 778,64 €4.12.2016nestanovený
07/2016Mária KličmanováKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky10 147,50 €14.11.2014nestanovený
ZOP 64/1010/2016 BVSBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovoduodborný výkon verejného vodovodu Vodovod Jblonové0,00 €1.11.2016nestanovený
1310/2016Balejčík Gabriel a Simona BalejčíkováKúpna zmluva Nehnuteľnosti uvedené na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky25 107,50 €18.10.2016nestanovený
009/2016CNS EuroGrants s.r.o.Zmluva o poskytovaní konzultačných služiebKonzultačná a poradenská činnosť v oblasti verejnoprávnych fondov2 000,00 €22.9.2016nestanovený
ZPL-2016-1344-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k Informačnému systémuplnenie povinností podľa zákona o e-Governmente 0,00 €19.10.2016nestanovený
45/2016Malokarpatské osvetové stredisko v ModreZmluva o spolupráci Zabezpečenie a príprava celokrajského podujatia Jablkové hodovanie 20160,00 €17.9.2016nestanovený
09/2016BALATRADE s.r.o.Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky27 550,00 €7.9.2016nestanovený
0809/2016WISEPLAN s.r.o.Mandátna zmluvaPoradenstvo a realizácia obstarávania 250,00 €8.9.2016nestanovený
89/2016N.L. stav s.r.o.Zmluva o dielo č. 10/2016Rekonštrukcia budovy domu smútku a oplotenia -cintorín Jablonové15 916,76 €8.9.201631.10.2016
081/2016Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Projekt VEREJNÉ ŠPORTOVISKO PRE KOLIESKOVÉ ŠPORTY4 000,00 €18.8.2016nestanovený
08/2016ANDREA DIRMAN spol. s.r.o.Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky16 200,00 €30.8.2016nestanovený
11576580U01Environemtálny fondČistiateň odpadových vôd a verejná kanalizácia obceposkytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie 204 496,00 €7.7.2016nestanovený
3/2016Futbalový klub JablonovéZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie 5 000,00 €11.7.201630.11.2016
10/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č.ZOP 26/1010/2005 BVSukončenie platnosti a účinnosti zmluvy0,00 €1.7.200531.10.2016
06/2016Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Projekt Sviatky Pomoravia 2016-810 výročie prvej pís. zmienky1 000,00 €2.6.2016nestanovený
9/2016ZATOX s.r.o.Zmluva o spolupráci Zaistenie umeleckého vystúpenia - MAXIM TURBULENC2 000,00 €19.6.201619.6.2016
02/2016Karate klub ZOKUZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie  200,00 €29.4.201630.11.2016
03/2016Ing. Terézia DavidováZmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie Obstaranie pre objednávateľa Zmeny a doplnky č.4/2015 Územného plánu obce 1 400,00 €15.3.2016nestanovený
16/108/15/13100/075-ZoS/VBZápadoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecných bremienNehnuteľnosť - parcela reg. E č. 1987/6, Kú Jablonové, zastavané plochy0,00 €20.4.2016nestanovený
01/2016Futbalový klub JablonovéPoskytnutie dotácieNákup športových potrieb, poplatky za registráciu, vyplácanie rozhodcov a delegátov, úhrady faktúr SFZ a BFZ5 000,00 €1.1.201615.10.2016
2/2016TEKOS, spol. s.r.o.Zmluva o nakladaní s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov.Poskytovateľ zabezpečuje odborné nakladanie s vytriedenými zložkami kom. odpadu0,00 €8.9.2016nestanovený
1/2016Tekos, s.r.o.Zmluva o zbere , preprave a likvidácii odpadovCeník 0,00 €nestanovenýnestanovený
17/2015Martina ProkopováKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedené na LV 628 979,00 €17.3.2015nestanovený
20/2015Ivan Mihaljevič a Anna MihaljevičováKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedené na LV 62810 015,50 €7.12.2015nestanovený
19/2015Stanislav Sokol a Jana SokolováKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedené na LV 6286 594,50 €23.1.2015nestanovený
1337/14/08709Československá obchodná banka, a.s.Zmluva o účelovom úvere č. 1337/14/08709úver na financovanie alebo refundáciu nákladov - projekt Školská telocvična - pohybové štúdio50 000,00 €16.12.201415.11.2018
2/2014Rímsko - katolícka cirkevZmluva o poskytnutí dotácieVýmena okien5 000,00 €11.11.201430.11.2014
31/11/2014Stanislav TesarikKúpna zmluvaNehnuteľnosť vedená na LV č. 628 ako E-KN parc. č. 52169 317,00 €25.5.2015nestanovený
3/11/2014FESO, s.r.o., Areál PD Jablonové, 900 54 JablonovéKúpna zmluvaNehnuteľnosť vedená na LV č. 628 ako E-KN parc. č. 5216 21 450,00 €6.11.2014nestanovený
10/2014Frantiček Prokop, Anna Macúchová, RNDr. Ingrid Damborská, CSc.Kúpna zmluvaOstatná plocha - parc. č. 1838/2000, LV č. 6282 280,00 €nestanovenýnestanovený
309/2014Bratislavský samosprávný krajZmluva o poskytnutí dotácieNaša škôlka - šport a hry pre zdravie5 000,00 €1.8.201415.12.2014
15/2014Malokarpatské osvetové stredisko ModraZmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Jablokové hodovanie 2014Príprava a realizácia celokrajského podujatia Jablokové hodovanie 300,00 €18.9.2014nestanovený
9/2014EAGLE, s.r.o., Tichá 5, 900 51 ZohorNájomná zmluvaOcelová hala postavená na parcele č.1090 (KN-C), LV č. 6283 000,00 €1.9.201431.10.2014
8/2014Bratislavský samosprávný krajKúpna zmluvaPracovná stanica HP Compaq dc76001,00 €nestanovenýnestanovený
6/2014Bratislavský samosprávný krajZmluva o poskytnutí dotácieŠkolská telocvičňa - pohybové štúdio2 000,00 €1.7.201415.12.2014
7/2014Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na úhradu časti nákladov na projek-Sviatky pomoravia -20142 500,00 €28.7.2014nestanovený
Položky 51-100 z 166
ÚvodÚvodná stránka