Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Zber objemného odpadu  prebehne  od   29.3.  do 1.4.2019.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov , aby do zberných kontajnerov nenosili pneumatiky nakoľko  nepatria do veľko-objemného odpadu,  aby rešpektovali uvedené pokyny.
 


 
Rozpis zvozu komunálneho odpadu na rok 2019
Dátum Deňinterval vývozu 1x do mesiacainterval vývozu -2x do mesiaca
17.1.2019ŠTVRTOK vývoz
31.1.2019ŠTVRTOKvývozvývoz
14.2.2019ŠTVRTOK vývoz
28.2.2019ŠTVRTOKvývozvývoz
14.3.2019ŠTVRTOK vývoz
27.3.2019STREDAvývozvývoz
11.4.2019ŠTVRTOK vývoz
27.4.2019SOBOTAvývozvývoz
11.5.2019SOBOTA vývoz
23.5.2019ŠTVRTOKvývozvývoz
6.6.2019ŠTVRTOK vývoz
21.6.2019Piatokvývozvývoz
Rozpis zvozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2019
PLASTSKLOPAPIER
17.1.201929.12.201826.2.2019
14.2.201931.1.2019 
14.3.201928.2.2019 
11.4.201929.3.2019 
14.5.201929.4.2019 
13.6.201928.5.2019 
 24.6.2019 
 

Prehľad vzniku  kom. odpadu v obci  v roku 2018

ODPAD

Množstvo v tonách

Komunálny odpad z domácností

 

300,950

Veľkoobjemový odpad

 

37,270

Sklo

 

21,120

Plast

 

20,730

Papier

 

10,110

Kovové obaly

 

0,330

VKM

 

1,710

BRKO

 

0,220

Nebezpečné zariadenia z domácností

 

2,538

Elektrické a elektronické zariadenia

 

49,998

Použitý olej z domácností

 

0,128

Použité šatstvo

 

0,680

Fe

 

0,328

 

 SPOLU

 

446,112

 

Úroveň  vytriedenia   komunálneho odpadu  za  rok 2018    je    24,1849 %

 
Pre našu obec je  z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za  uloženie  komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od  úrovne vytriedenia kom. odpadov.

V tomto roku 2019  nám bude účtovaný  poplatok vo výške 10,00 eur za 1 tonu odpadu ( v roku 2018 to bolo 5,04 eur ).

V roku 2020 pri súčasnej úrovni vytriedenia bude účtovaný poplatok za uloženie kom. odpadu na skládku  vo výške 22,00 eur za 1 tonu.

Ak by sa podarila zvýšiť úroveň  vytriedenia  na viac ako 60 % , obec by zaplatila  v roku  2020  len 8,00 eur za 1 tonu.  

 Celkom fajn motivácia , čo poviete ???
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO
ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka

Názov položky/druh komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

Drobný stavebný odpad (20 03 08)

7

7

8

2

Zemina a kamenivo
(20 02 02)

3

5

7

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

35

38

40


 

Zakladáte kompost? Poradíme, ako kompostovať efektívne a bez zápachu

 

TRIEDIME SPRÁVNE DOMÁCI ODPAD????

 
Zberné kontajnery  na textil, oblečenie, obuv, hračky nájdete pristavené pri Kultúrnom dome . Použitý textil, odevy, obuv, tašky, hračky a doplnky  sa vkladajú do zbernej nádoby  zabalené, suché a čisté.Kam z použitým olejom z vysmážania?????

Ak si lámete hlavu s tým, kam so zvyškami použitého oleja, rozhodne ich nevylievajte do výlevky a ani ich nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.  V prípade, že chcete prispieť k ochrane životného prostredia, ideálnym riešením je priniesť zbytky oleja do pristavených 120l – hnedých nádob  pri Kultúrnom dome.  

Zberajú sa  všetky typy rastlinných olejov ( slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a iné), ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze, poprípade oleje, ktoré slúžia ako nálev  potravín ( sušené paradajky, ryby, syry a pod.).

Vychladnutý použitý rastlinný olej alebo tuk zbavený hrubých nečistôt,  ktorý nesmie obsahovať vodu, víno, kečup a zvyšky jedál, nalejte do  plastových  PET fliaš, ktoré  zatvoríte a  uložíte do pristavenej zbernej nádoby.

Prečo odovzdávať použitý olej alebo tuk:

1. pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky sa znečisťuje odpadové potrubie, kde sa vytvárajú nánosy hustej hmoty, ktorá zužuje priemer potrubia , čím poklesne prietoková kapacita kanalizačného potrubia a v konečnom dôsledku sa  odpadové potrubie upchá a náklady na prečistenie sú  vysoké.

2. Olejový odpad má nepriaznivý dopad na čistenie odpadových vôd, kde vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach - čističkách kde 1 liter oleja, tuku znečistí niekoľko tisíc litrov vody.
 


 

 

Ako správne triediť separovaný odpad.

 - PLASTY, Kovové odpady a Tetra Paky materiál na báze lepenky  triedime do priehladných žltých plastových vriec alebo do pristaveného žltého kontajera umiestneného pri Seniorville Jablonové č. 439  a  pri vchode do areálu  bývalého družstva Jablonové  č.498.

Zberá sa:  neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PETalebo1), obaly z pracích , čistiacich prostriedkov, a kozmetiky (označenie HDPE alebo 2),plastové mikroténové vrecká,   strečové a obalové fólie, igelitové tašky, vrecia,  penový polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,  odpad z PVC  materiálu ako vodoinštalačné a elektoinštalačné rúrky, plastový nábytok, hračky  plastové okná a pod. 

KOVOVÉ obaly:  kovové obaly , konzervy, kovové výrobky a súčiastky , alobal, hliníkové viečka ( jogurt, maslo, smotana) nápojové plechovky od rôznych potravín (označenie FE alebo 40, ALU alebo 41), starý riad, obaly zo sprejov, farebné kovy

TETRA pak obaly:  krabicové obaly (napr. na mlieko, džús, víno ) s označením Tetrapak, Tetrabrick, Elopak....

Nezberá sa:  znečistené plasty (potravinami, zeminou, maltou, farbou, chemikáliou ...), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, podlahové krytiny,  guma molitan.

- SLKO triedime do zeleného kontajnera umiestneného pri COOP Jednota  č.  383,   obchod u pani Kubíkovej č. 36 , pri Kultúrnom dome č. 197, pri Seniorville Jablonové č. 439

- PAPIER triedime   do modrých  priehladných plastových vriec alebo do   modrého  kontajera umiestneného pri Seniorville Jablonové č. 439  a  pri vchode do areálu  bývalého družstva Jablonové č. 498.

Zberá sa : noviny, časopisy, letáky, knihy bez väzby, zošity , katalógy, kalendáre, tel. zoznamy, kancelársky papier, baliaci papier, papierové obaly od potravín, rozložené papierové a kartónové škatule, lepenka.

Nezberá sa: plienky, použité papierové vreckovky, plastové obaly kníh, celofán, tapety, lepiaca páska, papier znečistený olejom, farbou, potravinami, hlinou, ropnými produktmi, cementom, lakované kartóny. 
Elektro-odpad môžu občania kedykoľvek v priviezť k hale za kultúrnym domom, v prípade, ža sa jedná o veľkorozmerný elektrospotrebič, je možné nahlásiť toto na obecnom úrade a pracovníci OcÚ prídu zobrať predmetný spotrebič občanom domov.
Veľké množstvo odpadu, nadrozmerný odpad a nebezpečný  odpad môžu občania použiť skládky v Zohore a Stupave:

Skládka Stupava Žabáreň, Mierová ulica, Stupava
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
tel. 02/65 935 912,  otvorené: pondelok až piatok 7:00 – 11:45, 12:30 – 15:30

Skládka odpadu Zohor, prevádzkovateľ : FCC Zohor, s.r.o. , Bratislavská 18, Zohor 
skládka pre bezpečný a nebezpečný odpad
tel.: 02/65961816,      www. fcc -group.eu
 


 

Vyčistime si chotár - brigáda

Aj touto formou ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili dňa 31.3.2012 na brigáde, pri ktorej sme vyzbierali odpad z niektorých častí nášho chotára.

1. Duržstevná skratka -

2. Stará prečerpávacia stanica hydromeliorácií

precerpavacka

3. Kanál pri cholerskom cintoríne

Brigády sa zúčastnilo 30 ľudí. Vďaka patrí členom poľovného združenia Brezina, učiteľom a žiakom Základnej školy, dobrovoľníkom z radov občanov, Štefanovi Masarovičovi a Peťovi Orthovi za techniku. Brigádnici boli odmenení pocitom dobre vykonanej práce, občerstvením a výborným gulášom.


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka