Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Rozpis zvozu komunálneho odpadu na rok 2019
Dátum Deňinterval vývozu 1x do mesiacainterval vývozu -2x do mesiaca
17.1.2019ŠTVRTOK vývoz
31.1.2019ŠTVRTOKvývozvývoz
14.2.2019ŠTVRTOK vývoz
28.2.2019ŠTVRTOKvývozvývoz
Rozpis zvozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2019
PLASTSKLOPAPIER
17.1.201929.12.201826.2.2019
14.2.201931.1.2019 
14.3.201928.2.2019 
11.4.201929.3.2019 
14.5.201929.4.2019 
13.6.201928.5.2019 
 24.6.2019 
 

Prehľad vzniku  kom. odpadu v obci  v roku 2018

ODPAD

Množstvo v tonách

Komunálny odpad z domácností

 

300,950

Veľkoobjemový odpad

 

37,270

Sklo

 

21,120

Plast

 

20,730

Papier

 

10,110

Kovové obaly

 

0,330

VKM

 

1,710

BRKO

 

0,220

Nebezpečné zariadenia z domácností

 

2,538

Elektrické a elektronické zariadenia

 

49,998

Použitý olej z domácností

 

0,128

Použité šatstvo

 

0,680

Fe

 

0,328

 

 SPOLU

 

446,112

 

Úroveň  vytriedenia   komunálneho odpadu  za  rok 2018    je    24,1849 %

 
Pre našu obec je  z pohľadu odpadov najdôležitejší poplatok za  uloženie  komunálnych odpadov na skládku. Tento poplatok závisí od  úrovne vytriedenia kom. odpadov.

V tomto roku 2019  nám bude účtovaný  poplatok vo výške 10,00 eur za 1 tonu odpadu ( v roku 2018 to bolo 5,04 eur ).

V roku 2020 pri súčasnej úrovni vytriedenia bude účtovaný poplatok za uloženie kom. odpadu na skládku  vo výške 22,00 eur za 1 tonu.

Ak by sa podarila zvýšiť úroveň  vytriedenia  na viac ako 60 % , obec by zaplatila  v roku  2020  len 8,00 eur za 1 tonu.  

 Celkom fajn motivácia , čo poviete ???
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

 

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO
ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV

Tabuľka č. 2

Položka

Názov položky/druh komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

Drobný stavebný odpad (20 03 08)

7

7

8

2

Zemina a kamenivo
(20 02 02)

3

5

7

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

35

38

40


 

Zakladáte kompost? Poradíme, ako kompostovať efektívne a bez zápachu

 

TRIEDIME SPRÁVNE DOMÁCI ODPAD????

 
Zberné kontajnery  na textil, oblečenie, obuv, hračky nájdete pristavené pri Kultúrnom dome . Použitý textil, odevy, obuv, tašky, hračky a doplnky  sa vkladajú do zbernej nádoby  zabalené, suché a čisté.Kam z použitým olejom z vysmážania?????

Ak si lámete hlavu s tým, kam so zvyškami použitého oleja, rozhodne ich nevylievajte do výlevky a ani ich nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.  V prípade, že chcete prispieť k ochrane životného prostredia, ideálnym riešením je priniesť zbytky oleja do pristavených 120l – hnedých nádob  pri Kultúrnom dome.  

Zberajú sa  všetky typy rastlinných olejov ( slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a iné), ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze, poprípade oleje, ktoré slúžia ako nálev  potravín ( sušené paradajky, ryby, syry a pod.).

Vychladnutý použitý rastlinný olej alebo tuk zbavený hrubých nečistôt,  ktorý nesmie obsahovať vodu, víno, kečup a zvyšky jedál, nalejte do  plastových  PET fliaš, ktoré  zatvoríte a  uložíte do pristavenej zbernej nádoby.

Prečo odovzdávať použitý olej alebo tuk:

1. pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky sa znečisťuje odpadové potrubie, kde sa vytvárajú nánosy hustej hmoty, ktorá zužuje priemer potrubia , čím poklesne prietoková kapacita kanalizačného potrubia a v konečnom dôsledku sa  odpadové potrubie upchá a náklady na prečistenie sú  vysoké.

2. Olejový odpad má nepriaznivý dopad na čistenie odpadových vôd, kde vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť mikroorganizmov v aktivačných nádržiach - čističkách kde 1 liter oleja, tuku znečistí niekoľko tisíc litrov vody.
 


 

 

Ako správne triediť separovaný odpad.

 - PLASTY, Kovové odpady a Tetra Paky materiál na báze lepenky  triedime do priehladných žltých plastových vriec alebo do pristaveného žltého kontajera umiestneného pri Seniorville Jablonové č. 439  a  pri vchode do areálu  bývalého družstva Jablonové  č.498.

Zberá sa:  neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PETalebo1), obaly z pracích , čistiacich prostriedkov, a kozmetiky (označenie HDPE alebo 2),plastové mikroténové vrecká,   strečové a obalové fólie, igelitové tašky, vrecia,  penový polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD,  odpad z PVC  materiálu ako vodoinštalačné a elektoinštalačné rúrky, plastový nábytok, hračky  plastové okná a pod. 

KOVOVÉ obaly:  kovové obaly , konzervy, kovové výrobky a súčiastky , alobal, hliníkové viečka ( jogurt, maslo, smotana) nápojové plechovky od rôznych potravín (označenie FE alebo 40, ALU alebo 41), starý riad, obaly zo sprejov, farebné kovy

TETRA pak obaly:  krabicové obaly (napr. na mlieko, džús, víno ) s označením Tetrapak, Tetrabrick, Elopak....

Nezberá sa:  znečistené plasty (potravinami, zeminou, maltou, farbou, chemikáliou ...), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, podlahové krytiny,  guma molitan.

- SLKO triedime do zeleného kontajnera umiestneného pri COOP Jednota  č.  383,   obchod u pani Kubíkovej č. 36 , pri Kultúrnom dome č. 197, pri Seniorville Jablonové č. 439

- PAPIER triedime   do modrých  priehladných plastových vriec alebo do   modrého  kontajera umiestneného pri Seniorville Jablonové č. 439  a  pri vchode do areálu  bývalého družstva Jablonové č. 498.

Zberá sa : noviny, časopisy, letáky, knihy bez väzby, zošity , katalógy, kalendáre, tel. zoznamy, kancelársky papier, baliaci papier, papierové obaly od potravín, rozložené papierové a kartónové škatule, lepenka.

Nezberá sa: plienky, použité papierové vreckovky, plastové obaly kníh, celofán, tapety, lepiaca páska, papier znečistený olejom, farbou, potravinami, hlinou, ropnými produktmi, cementom, lakované kartóny. 
Elektro-odpad môžu občania kedykoľvek v priviezť k hale za kultúrnym domom, v prípade, ža sa jedná o veľkorozmerný elektrospotrebič, je možné nahlásiť toto na obecnom úrade a pracovníci OcÚ prídu zobrať predmetný spotrebič občanom domov.
Veľké množstvo odpadu, nadrozmerný odpad a nebezpečný  odpad môžu občania použiť skládky v Zohore a Stupave:

Skládka Stupava Žabáreň, Mierová ulica, Stupava
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
tel. 02/65 935 912,  otvorené: pondelok až piatok 7:00 – 11:45, 12:30 – 15:30

Skládka odpadu Zohor, prevádzkovateľ : FCC Zohor, s.r.o. , Bratislavská 18, Zohor 
skládka pre bezpečný a nebezpečný odpad
tel.: 02/65961816,      www. fcc -group.eu
 


 

Vyčistime si chotár - brigáda

Aj touto formou ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili dňa 31.3.2012 na brigáde, pri ktorej sme vyzbierali odpad z niektorých častí nášho chotára.

1. Duržstevná skratka -

2. Stará prečerpávacia stanica hydromeliorácií

precerpavacka

3. Kanál pri cholerskom cintoríne

Brigády sa zúčastnilo 30 ľudí. Vďaka patrí členom poľovného združenia Brezina, učiteľom a žiakom Základnej školy, dobrovoľníkom z radov občanov, Štefanovi Masarovičovi a Peťovi Orthovi za techniku. Brigádnici boli odmenení pocitom dobre vykonanej práce, občerstvením a výborným gulášom.


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka