Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Slamková Veronika-Rd.doc(236 kB)Slamková Veronika-Rd.doc
Slamková Katarína-RD.doc(235 kB)Slamková Katarína-RD.doc

 

Obec Jablonové  

 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Jablonové

(základná škola s ročníkom 1.- 4. bez právnej subjektivity)

s predpokladaným nástupom od 1.7.2019

 


  

Obec Jablonové  oznamuje, že úroveň vytriedenia  komunálnych odpadov za rok 2018 je 24,1849%. (  podľa   § 4 bod 6   zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov )  

 
 


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov zákazky: Obstaranie osobného automobilu pre obec Jablonové

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 12855,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie realizácie: do 9/2019 vrátane

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.4.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?draZl2L_FFtWCLmjnxdv_UM

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 


 
Vyzva_2672_auto.pdf(38.7 kB)Kompletné znenie výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

    zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom

    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

                                         

      Identifikácia verejného obstarávateľa

            Názov: Obec Jablonové

            So sídlom : 900 54 Jablonové 197

            Zastúpený: Ing. Ondrej Uhliarik

            IČO : 00304808

               Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Ondrej Uhliarik

                Telefón: 0903485911

                Email:  starosta@obecjablonove.sk

      Názov predmetu obstarávania: Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho      odpadu v katastrálnom území obce Jablonové  

      CPV: 90500000-2 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: : 90510000-5, 90511000-2,     90511100-3, 90511200-4, 90511300-5,  90513100-7.

        Predpokladaná hodnota zákazky: 29000,- bez DPH

  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 1.5.2019 do 28.2.2020

  Lehota na predkladanie ponúk:

lehota na predkladanie ponúk je do: 18.4.2019 .

Záujemca/uchádzač  doručí cenovú ponuku emailom na emailovú adresu obecjablonove@obecjablonove.sk .

Kompletné znenie výzvy v priloženom súbore na stiahnutie

                                                                                               Ing. Ondrej Uhliarik

                                                                                                     starosta obce        


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka