Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Urbárske a pozemkové spoločenstvo
Založené v roku 1992 ako obnovená urbárska spoločnosť registrovaná podľa zmluvy o založení na Ministerstve vnútra. Počet členov 224 /počet členov sa mení/.Urbárska spoločnosť po reštitúcii vlastní spoločný majetok spolu 236 ha, podielov 1508, ktoré sú rozdelené medzi členov uznaných spoločnosťou v počte 224.

Dejinné poznatky o urbariáte v Jablonovom sa datovali do r. 1958, kedy spoločnosť zanikla pri znárodnení. V tej dobe bolo členov – starých urbárnikov 201, hospodárili v lesoch a pasienkoch svojpomocne, z čoho mali úžitok: pastva dobytka a palivové drevo pre domácnosť. Ošetrovanie porastov a výsadbu prevádzali spoločne.

Nová obnovená spoločnosť po reštitúcii v r. 1992 nastúpila smerom obdobným, hospodáriť vlastnou pracovnou silou pod vedením zvoleného výboru:

- predseda Gašparovič Alfonz
- členovia Florian Kotes, Anton Urbanec, Alojz Brichta, Otília Foltýnová
- hospodár František Reisenauer

 

Odbyt dreva predpokladali, že spracovávané v miestnej pile – Jadrev, a.s. Život priniesol do správy urbárskej spoločnosti zvrat, keď Jadrev prišiel do konkurzu a vtedajšie vedenie stratilo odberateľa dreva.
Bolo rozhodnuté, že majetok nie je možné svojpomocne spravovať. Tvrdšie zákony na správu a výbor dohodou o prenájme prenajal na 10 rokov Vojenským lesom a majetkom Malacky les – 178 ha za úhradu. Obdobne boli prenajaté pasienky spolu s pôdou.

Spoločnosť Urbárske lesy a pasienky – pozemkové spoločenstvo sa riadi podľa zákona č. 181/95 Z.Z. vypracovanými stanovami, činnosť vedie volený výbor 3 – 5 členný a dozorná rada 2 – 3 členná. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, ktoré je zvolávané 1x ročne, podľa potreby i viac krát. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. Povinnosť členov je sa schôdze zúčastniť, alebo účasť garantovať splnomocnením. Dividendy členovia dostávajú podľa uznaných podielov spoločnosťou.
Výbor a dozorná rada je volená na obdobie 5 rokov.


Zloženie výboru:

predseda Ing. Ondrej Jurčák

podpredseda Ing. Ondrej Uhliarik
člen výboru Alexander Masarovič
člen výboru Emília Prokopová (pokladník)
člen výboru Terézia Ružovičová


Zloženie dozornej rady:

predseda Marián Kimlička

člen DR František Reisenauer

člen DR Peter Orth                                 


 
Stanovy spoločenstva

 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka