Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Urbárske a pozemkové spoločenstvo
Založené v roku 1992 ako obnovená urbárska spoločnosť registrovaná podľa zmluvy o založení na Ministerstve vnútra. Počet členov 224 /počet členov sa mení/.Urbárska spoločnosť po reštitúcii vlastní spoločný majetok spolu 236 ha, podielov 1508, ktoré sú rozdelené medzi členov uznaných spoločnosťou v počte 224.

Dejinné poznatky o urbariáte v Jablonovom sa datovali do r. 1958, kedy spoločnosť zanikla pri znárodnení. V tej dobe bolo členov – starých urbárnikov 201, hospodárili v lesoch a pasienkoch svojpomocne, z čoho mali úžitok: pastva dobytka a palivové drevo pre domácnosť. Ošetrovanie porastov a výsadbu prevádzali spoločne.

Nová obnovená spoločnosť po reštitúcii v r. 1992 nastúpila smerom obdobným, hospodáriť vlastnou pracovnou silou pod vedením zvoleného výboru:

- predseda Gašparovič Alfonz
- členovia Florian Kotes, Anton Urbanec, Alojz Brichta, Otília Foltýnová
- hospodár František Reisenauer

 

Odbyt dreva predpokladali, že spracovávané v miestnej pile – Jadrev, a.s. Život priniesol do správy urbárskej spoločnosti zvrat, keď Jadrev prišiel do konkurzu a vtedajšie vedenie stratilo odberateľa dreva.
Bolo rozhodnuté, že majetok nie je možné svojpomocne spravovať. Tvrdšie zákony na správu a výbor dohodou o prenájme prenajal na 10 rokov Vojenským lesom a majetkom Malacky les – 178 ha za úhradu. Obdobne boli prenajaté pasienky spolu s pôdou.

Spoločnosť Urbárske lesy a pasienky – pozemkové spoločenstvo sa riadi podľa zákona č. 181/95 Z.Z. vypracovanými stanovami, činnosť vedie volený výbor 3 – 5 členný a dozorná rada 2 – 3 členná. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, ktoré je zvolávané 1x ročne, podľa potreby i viac krát. Rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. Povinnosť členov je sa schôdze zúčastniť, alebo účasť garantovať splnomocnením. Dividendy členovia dostávajú podľa uznaných podielov spoločnosťou.
Výbor a dozorná rada je volená na obdobie 5 rokov.


Zloženie výboru:

predseda Ing. Ondrej Jurčák

podpredseda Ing. Ondrej Uhliarik
člen výboru Alexander Masarovič
člen výboru Emília Prokopová (pokladník)
člen výboru Terézia Ružovičová


Zloženie dozornej rady:

predseda Marián Kimlička

člen DR František Reisenauer

člen DR Peter Orth                                 


 

SMS oznamy obecného rozhlasu

Vážení občania,
obec Jablonové Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka