Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Jablonové » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 146
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018/2111Marek JankovýchKúpna zmluvaNehnuteľnosť uvedenéna LV 1586, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky 600,00 €22.11.2018nestanovený
tz2018-11-15vs3TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaAktualizácie aplikačných počítačových programov, služby systémovej podpory, licencie 114,00 €20.11.201831.12.2023
KRHZ-BA-227-007/2018Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičkeSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky14 079,54 €9.10.20189.10.2023
9919317162Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíkuVerejná telefónna služba 30,00 €18.10.2018nestanovený
9919316952Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíkuVerejná telefónna služba14,00 €18.10.2018nestanovený
9919326071Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíku Verejná telefónna služba30,00 €18.10.2018nestanovený
1713100054-ZoSZápadoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o spolupráci Pripojenie lokality IBV lokalita B8-VNV, VNK, TS, NNK k distribučnej sústave0,00 €10.10.2018nestanovený
2018/09/10N.L.stav s.r.o.Zmluva o dieloOprava budovy Domu smútku Jablonové15 306,05 €10.9.2018nestanovený
2018/08/03Dychová hudba ZÁHORIENKAZmluva o sprostredkovaníSprostredkovanie štúdiovej nahrávky a výroby hudobného nosiča  800,00 €6.8.2018nestanovený
2018/30/07Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Revitalizácia autobusovej zastávky a bezpečnosť chodcov5 000,00 €1.9.201831.10.2018
2018/03/08Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia pódiovej techniky v kultúrnom dome Jablonové4 000,00 €nestanovený31.10.2018
2018/6/7BaM, spol. s.r.o.Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedené na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky24 596,00 €12.7.2018nestanovený
2018/26/6Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov projektu Sviatok Pomoravia 20182 000,00 €4.7.2018nestanovený
01-OV-Ha/31-6/2018Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnikZmluva o prevode vlastníctva majetku štátuNehnuteľnosti uvedenéna LV2791, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky2 452,52 €28.6.2018nestanovený
Tz2018-05-15jv1TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodntom v tejto Zmluve 0,00 €25.5.2018nestanovený
2018/05-461Pri Jazere plus s.r.o.Zmluva o dieloVerejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Jablonové 173 736,47 €19.5.201830.11.2018
2018/05-464Mgr. Ľuboš Baník, 900 54 Jablonové 84Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV15868, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky2 050,00 €16.5.2018nestanovený
2018/5-448Skanska SK a.s., Krajná 29, BratislavaZmluva o dielo číslo: ZSI/3489/501/18/25987.0063/V/EXT/821/OZRekonštrukcia obecných cestných komunikácií45 841,95 €11.5.2018nestanovený
16/03/2018DATAZ s.r.o.Zmluva o dieloAktualizácia hrobových miest s vyhotovením novej informačnej tabule.1 090,00 €21.3.2018nestanovený
2017/2912Reštaurácia u Melónka - Peter ProkopDodatok č.1 k zmluve o odbere stravy pre dôchodcovCena za jeden obed2,00 € (jednotková)nestanovenýnestanovený
2017/2907OdovzdávajúciZmluva o bezodplatnom prevode majetkuRozšírenie vodovodu0,00 €nestanovenýnestanovený
17/02/010/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MalackyDohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €10.1.2018nestanovený
IROP-Z-302021H560-221-10Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFPZvyšovanie kapacít materskej školy Jablonové - rekonštrukcia a dostavba 267 400,00 €22.11.201731.12.2023
2017/2510IT služby s.r.o.Zmluva o poskytovaní servisných služiebZabezpečenie funkčnosti hárdverového a softvérového vybavenia klienta0,00 €1.11.201731.10.2021
2017/1810Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteGrantový účet0,00 €19.10.2017nestanovený
2017/1809ABYS Slovakia, s.r.o.Mandátna zmluvaZabezpečenie procesu verejného obstarávania3 480,00 €18.9.2017nestanovený
ZOP 72/403/2017 BVSBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovoduzabezpečenie odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu patriaceho vlastníkovi0,00 €22.9.2017nestanovený
3/2017Športový klub JablonovéZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obceVýstavba multifunkčnej dráhy pre in-line korčulovanie a bežkovanie5 000,00 €8.8.201730.10.2017
201//8-805Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Zvýšenie podnikateľskej aktivty obce nákupom novej komunálnej techniky 13 200,00 €28.7.201715.12.2017
201/0106Harmónia života, n.o., Palisády 33, 81106 BratislavaNájomná Zmluvaprenájom zas. plochy a nádvoria , parcela č. 1090 (KN-C), k.u. Jablonové4 200,00 €16.6.201731.12.2017
121527 08U01Environemtálny fondPoskytnutie podpory z fondu formou dotácieČistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 200 000,00 €nestanovenýnestanovený
17/144/16131000048Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenaVecné bremeno na pracely 1091/3 a 1092/10,00 €28.4.2017nestanovený
201/07-734HUMANA People to People Slovakia o.z.Zmluva o spolupráci Zber a odvoz použitého šatstva0,00 €13.7.2017nestanovený
2017/6/2DHI Slovakia, s.r.o., Hattalova 12, 83103 BAZmluva o dielo - projektová dokumentácia na stavebné povolenieProjekt protipovodňovej ochrany - projektová dokumentácia na stavebné povolenie33 000,00 €24.6.2017nestanovený
2017/6/1DHI Slovakia, s.r.o., Hattalova 12, 83103 BAZmluva o dielo - protipovodňové opatrenia mimo tokuVypracovanie projektovej dokumetácie - projekt protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov19 800,00 €24.6.2017nestanovený
2017/05-570ESPIK Group s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu likvidácia odpadu 0,00 €1.6.2017nestanovený
2017/04-471AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.Kúpna zmluvaParcela reg. C č. 1501, parcela reg.C č. 1502 100,00 €28.4.2017nestanovený
2017/4-383Marián ČekovskýZmluva o zorganizovaní kultúrneho podujatiaÚčinkovanie Máriána Čekovského s hodobným doprovodom3 000,00 €30.3.2017nestanovený
2017/03-31ELEKTRO-TOMAKO s.r.o.Zmluva o prenájme Prenájom nebytových priestorov_Viacúčelová budova súp.č. 1971 200,00 €31.3.2017nestanovený
259/02/17Milan Pernecký, 900 54 Jablonové 531Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéné na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky5 950,00 €13.3.2017nestanovený
2017/1-85PhDr. Renáta Fialová, MPHKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 1586, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky7 980,00 €14.2.2017nestanovený
12/CVTISR/2017Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republikyDarovacia zmluvaDarovanie hnuteľného majetku0,00 €20.1.2017nestanovený
PZ00212837_001Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdZabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu0,00 €9.1.2017nestanovený
8093040448ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 BratislavaPoistná zmluva Biznis PlusPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu1 778,64 €4.12.2016nestanovený
07/2016Mária KličmanováKúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky10 147,50 €14.11.2014nestanovený
ZOP 64/1010/2016 BVSBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovoduodborný výkon verejného vodovodu Vodovod Jblonové0,00 €1.11.2016nestanovený
1310/2016Balejčík Gabriel a Simona BalejčíkováKúpna zmluva Nehnuteľnosti uvedené na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky25 107,50 €18.10.2016nestanovený
009/2016CNS EuroGrants s.r.o.Zmluva o poskytovaní konzultačných služiebKonzultačná a poradenská činnosť v oblasti verejnoprávnych fondov2 000,00 €22.9.2016nestanovený
ZPL-2016-1344-miniDCOM+DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k Informačnému systémuplnenie povinností podľa zákona o e-Governmente 0,00 €19.10.2016nestanovený
45/2016Malokarpatské osvetové stredisko v ModreZmluva o spolupráci Zabezpečenie a príprava celokrajského podujatia Jablkové hodovanie 20160,00 €17.9.2016nestanovený
Položky 1-50 z 146
ÚvodÚvodná stránka