Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Jablonové » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 171
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
776/CC/19Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, BratislavaZmluva o úverePoskytnutie úveru 224 260,98 €17.10.2019nestanovený
2019/16103Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, BratislavaZmluva o Elektronickej službe Business24Zriadenie elektronickej služby0,00 €17.10.2019nestanovený
2019/16102Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, BratislavaZmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotáciaZriadenie účtu0,00 €17.10.2019nestanovený
2019/16101Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, BratislavaZmluva o Balíkovom účtePoskytnutie produktu Účtu Komunal v kombinácii Bankových produktov0,00 €17.10.2019nestanovený
2019/827Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Projekt Petanque pre všetkých2 825,00 €3.10.201930.11.2019
2019/1305Ing. Igor FilípekZmluva o dielovVkonanie stavebného dozora pre stavbu Rekonštrukcia a dostavba materskej školy0,00 €15.5.2019nestanovený
2019/0909Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí INDIVIDUÁLNEJ DOTÁCIE Obecné slávnosti 2019 - Sviatok Pomoravia 20191 000,00 €14.8.201929.9.2019
2019/13082CERTIS, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávaniaRealizácia projektu protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov2 500,00 €13.8.2019nestanovený
2019/1308CERTIS, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávaniaRealizácia projektu protipovodňovej ochrany2 500,00 €13.8.2019nestanovený
2019/524CYEB s.r.o.Zmluva o združenej dodávke zemného plynuDodávka zemného plynu0,00 €1.10.201931.12.2022
2019/2106Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Park kultúry, oddychu a tradícií Jablonové6 500,00 €21.6.201931.12.2019
134603 08U01Environmentálny fondZmluva o poskytnutí dotácie Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 170 000,00 €10.6.201931.12.2019
2019/14063Róbert MrvaZmluva o verejnej produciiHudobné vystúpenie _ Sviatok Pomoravia 355,00 €11.6.201922.6.2019
2019/14062Igor FeketeZmluva o verejnej produciiHudobné vystúpenie _ Sviatok Pomoravia 398,00 €11.6.201922.6.2019
2019/14061Ing. Pavel PeschlZmluva o verejnej produciiHudobné vystúpenie _ Sviatok Pomoravia 446,40 €11.6.201922.6.2019
2/2019Futbalový klub JablonovéZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie dotácie na bežné výdavky5 000,00 €7.5.2019nestanovený
39075Dobrovoľná požiarna ochrana SRFinančná dotáciaZabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO3 000,00 €4.4.201931.8.2019
S19010050FCC Slovensko, s.r.o.Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpaduZber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v kat. území obce Jablonové29 604,26 €1.5.201929.2.2020
V-1442/19Marek JnakovýchDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve V-144/19 uzatvorenej dňa 21.11.20180,00 €11.4.2019nestanovený
2019/2603Mesto MalackyZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnsť na rok 2019Záväzok poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok na deti 0,00 €9.4.201931.12.2019
2019/2203DOP-KONT, s.r.o., SNP 29, 908 73 Veľké LeváraZmluva o dieloRekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové 441 660,98 €23.3.201922.11.2019
PHZ-OPK1-2018-001347-003Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, BratislavaPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyRekonštrukcia hasičskej zbrojnice30 000,00 €19.2.201931.12.2021
ZO/2019C20192-1osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyÚprva postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov.0,00 €1.2.2019nestanovený
2019/0701TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluvaLicencia na software, ktorý je umiestnený na webovej stránke : www.tendernet.sk 250,00 €7.1.20197.1.2020
2018/2111Marek JankovýchKúpna zmluvaNehnuteľnosť uvedenéna LV 1586, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky 600,00 €22.11.2018nestanovený
tz2018-11-15vs3TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaAktualizácie aplikačných počítačových programov, služby systémovej podpory, licencie 114,00 €20.11.201831.12.2023
KRHZ-BA-227-007/2018Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičkeSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky14 079,54 €9.10.20189.10.2023
9919317162Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíkuVerejná telefónna služba 30,00 €18.10.2018nestanovený
9919316952Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíkuVerejná telefónna služba14,00 €18.10.2018nestanovený
9919326071Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o balíku Verejná telefónna služba30,00 €18.10.2018nestanovený
1713100054-ZoSZápadoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o spolupráci Pripojenie lokality IBV lokalita B8-VNV, VNK, TS, NNK k distribučnej sústave0,00 €10.10.2018nestanovený
2018/09/10N.L.stav s.r.o.Zmluva o dieloOprava budovy Domu smútku Jablonové15 306,05 €10.9.2018nestanovený
2018/08/03Dychová hudba ZÁHORIENKAZmluva o sprostredkovaníSprostredkovanie štúdiovej nahrávky a výroby hudobného nosiča  800,00 €6.8.2018nestanovený
127901 08U01Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieČistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 169 000,00 €31.8.2018nestanovený
2018/30/07Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Revitalizácia autobusovej zastávky a bezpečnosť chodcov5 000,00 €1.9.201831.10.2018
2018/03/08Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Rekonštrukcia pódiovej techniky v kultúrnom dome Jablonové4 000,00 €nestanovený31.10.2018
2018/6/7BaM, spol. s.r.o.Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedené na LV 628, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky24 596,00 €12.7.2018nestanovený
2018/26/6Bratislavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov projektu Sviatok Pomoravia 20182 000,00 €4.7.2018nestanovený
01-OV-Ha/31-6/2018Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnikZmluva o prevode vlastníctva majetku štátuNehnuteľnosti uvedenéna LV2791, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky2 452,52 €28.6.2018nestanovený
Tz2018-05-15jv1TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozsahu dohodntom v tejto Zmluve 0,00 €25.5.2018nestanovený
2018/05-461Pri Jazere plus s.r.o.Zmluva o dieloVerejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Jablonové 173 736,47 €19.5.201830.11.2018
2018/05-464Mgr. Ľuboš Baník, 900 54 Jablonové 84Kúpna zmluvaNehnuteľnosti uvedenéna LV15868, kat.úz. Jablonové, okr. Malacky2 050,00 €16.5.2018nestanovený
2018/5-448Skanska SK a.s., Krajná 29, BratislavaZmluva o dielo číslo: ZSI/3489/501/18/25987.0063/V/EXT/821/OZRekonštrukcia obecných cestných komunikácií45 841,95 €11.5.2018nestanovený
16/03/2018DATAZ s.r.o.Zmluva o dieloAktualizácia hrobových miest s vyhotovením novej informačnej tabule.1 090,00 €21.3.2018nestanovený
2017/2912Reštaurácia u Melónka - Peter ProkopDodatok č.1 k zmluve o odbere stravy pre dôchodcovCena za jeden obed2,00 € (jednotková)nestanovenýnestanovený
2017/2907OdovzdávajúciZmluva o bezodplatnom prevode majetkuRozšírenie vodovodu0,00 €nestanovenýnestanovený
17/02/010/22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MalackyDohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €10.1.2018nestanovený
IROP-Z-302021H560-221-10Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFPZvyšovanie kapacít materskej školy Jablonové - rekonštrukcia a dostavba 267 400,00 €22.11.201731.12.2023
2017/2510IT služby s.r.o.Zmluva o poskytovaní servisných služiebZabezpečenie funkčnosti hárdverového a softvérového vybavenia klienta0,00 €1.11.201731.10.2021
2017/1810Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteGrantový účet0,00 €19.10.2017nestanovený
Položky 1-50 z 171
ÚvodÚvodná stránka